logo
Wersja dla niedowidzących
  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus STRONA GŁÓWNA
minus DANE TELEADRESOWE
minus O FIRMIE
minus WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI
 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA
minus AKTY PRAWNE
minus STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
minus MAJĄTEK FIRMY
 ORGANIZACJA WARR S.A.
minus STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus ORGANY WARR S.A.
plus PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE
 PORADNIK KLIENTA
minus RIF
plus PUNKT KONSULTACYJNY
 DOKUMENTY URZĘDOWE
minus REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA - INFORMACJE NIEJAWNE
plus STANOWISKA I INTERPRETACJE WARR S.A.
minus WIZUALIZACJA
 AKTUALNOŚCI
minus OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
minus OGŁOSZENIA ZPORR
minus OGŁOSZENIA O SZKOLENIU - ZPORR
minus OGŁOSZENIA O SZKOLENIU - SPO WKP
 OGŁOSZENIA O PRACĘ
 O BIULETYNIE
minus CO TO JEST BIP
minus INSTRUKCJA OBSŁUGI
minus AKTY PRAWNE
minus REDAKCJA PORTALU
 Informacje
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
A A A


PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA > AKTY PRAWNE

WARR S.A. jako spółka akcyjna działająca w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo.


1)    Kodeks Spółek Handlowych.

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, Poz.1037, z dnia 8 listopada 2000 r.)

2)     Statut WARR S.A.  
 
Statut znajduje się w dołączonym dokumencie poniżej.


3)    Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.


USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, Poz. 1807, z dnia 6 sierpnia 2004 roku. z późniejszymi zmianami).

4)   Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.


USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, Poz. 1808, z dnia 6 sierpnia 2004).


WARR S.A. jako Regionalna Instytucja Finansująca.


WARR S.A. w oparciu o umowę z PARP  pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej. Podstaną wyboru Regionalnych Instytucji Finansujących jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie działań podejmowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2003 r. Nr 39, poz. 336).


Szczegółowy tryb wyboru został określony w § 43 niniejszego Rozporządzenia, który stanowi:


"Agencja może udzielić osobie prawnej, która:

zgodnie ze statutem nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe
zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług informacyjnych, doradczych i finansowych małym i średnim przedsiębiorcom
posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości
dotacji przeznaczonej na realizację działań z zakresu wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie danego województwa, określonych w programie finansowanym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, nie podlegających zwrotowi, oraz na finansowanie kosztów operacyjnych związanych z tymi działaniami, zwanej dalej "dotacją na realizację regionalnego programu rozwoju przedsiębiorczości".
 

Natomiast akty prawne regulujące funkcjonowanie PARP, dostępne są na stronie PARP.

 
WARR S.A. jako instytucja realizująca działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa


Samorząd Województwa  Dolnośląskiego powierzył realizację Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie:


a) art. 68 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116 poz. 1206),

 
b) Porozumienia w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania     Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 w województwie dolnośląskim zawartego w dniu 28 lipca 2004 w Warszawie pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy a Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewodą Dolnośląskim.

c) Umową zawartą pomiędzy WARR S.A. a Samorządem Województwa Dolnośląskiego.

Załączniki do pobrania: 2005-10-10 10:12:14 - STATUT WARR S.A. (67.50 kB)

Ilość odwiedzin: 8294
Nazwa dokumentu: AKTY PRAWNE
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Jacek Nowak
Data wytworzenia informacji: 2005-10-07 09:21:31
Data udostępnienia informacji: 2005-10-07 09:21:31
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-09 13:13:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner