logo
Wersja dla niedowidzących
  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus STRONA GŁÓWNA
minus DANE TELEADRESOWE
minus O FIRMIE
minus WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI
 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA
minus AKTY PRAWNE
minus STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
minus MAJĄTEK FIRMY
 ORGANIZACJA WARR S.A.
minus STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus ORGANY WARR S.A.
plus PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE
 PORADNIK KLIENTA
minus RIF
plus PUNKT KONSULTACYJNY
 DOKUMENTY URZĘDOWE
minus REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA - INFORMACJE NIEJAWNE
plus STANOWISKA I INTERPRETACJE WARR S.A.
minus WIZUALIZACJA
 AKTUALNOŚCI
minus OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
minus OGŁOSZENIA ZPORR
minus OGŁOSZENIA O SZKOLENIU - ZPORR
minus OGŁOSZENIA O SZKOLENIU - SPO WKP
 OGŁOSZENIA O PRACĘ
 O BIULETYNIE
minus CO TO JEST BIP
minus INSTRUKCJA OBSŁUGI
minus AKTY PRAWNE
minus REDAKCJA PORTALU
 Informacje
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
A A A


ARCHIWA, EWIDENCJE ORAZ REJESTRY

 
WARR S.A. jako instytucja pełniąca funkcje publiczne prowadzi:


Rejestry - złożonych wniosków aplikacyjnych do programów pomocowych z UE;

Ewidencje - przyjmowanych oraz wysyłanych dokumentów;

Archiwa – dokumentów aplikacyjnych złożonych z poszczególnych programów pomocowych, raportów z wykonywanej działalności oraz innej dokumentacji związanej z realizowanymi projektami.

 
Zasady udostępniania informacji niejawnych

 
Zgodnie z przepisem art.41 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), informacje dotyczące:
 

- beneficjenta pomocy publicznej,
- podmiotu ubiegającego się o taką pomoc

 
objęte są tajemnicą służbową (informacja niejawna nie będąca tajemnicą państwową uzyskana w związku z czynnościami służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli lub jednostki organizacyjnej).

 
Wyłączenia te nie dotyczą:

- wielkości i formy udzielonej pomocy,
- jej przeznaczenia,
- podstawy prawnej,
- podmiotów udzielających pomocy,

 
Powyższe informacje mogą zostać udostępnione podmiotom, których dotyczą, na ich pisemny wniosek.

Ilość odwiedzin: 5589
Nazwa dokumentu: REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA - INFORMACJE NIEJAWNE
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Juszko
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Juszko
Osoba, która wprowadzała dane: Jacek Nowak
Data wytworzenia informacji: 2005-10-21 09:27:31
Data udostępnienia informacji: 2005-10-21 09:27:31
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-09 15:29:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner