logo
Wersja dla niedowidzących
  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus STRONA GŁÓWNA
minus DANE TELEADRESOWE
minus O FIRMIE
minus WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI
 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA
minus AKTY PRAWNE
minus STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
minus MAJĄTEK FIRMY
 ORGANIZACJA WARR S.A.
minus STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus ORGANY WARR S.A.
plus PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE
 PORADNIK KLIENTA
minus RIF
plus PUNKT KONSULTACYJNY
 DOKUMENTY URZĘDOWE
minus REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA - INFORMACJE NIEJAWNE
plus STANOWISKA I INTERPRETACJE WARR S.A.
minus WIZUALIZACJA
 AKTUALNOŚCI
minus OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
minus OGŁOSZENIA ZPORR
minus OGŁOSZENIA O SZKOLENIU - ZPORR
minus OGŁOSZENIA O SZKOLENIU - SPO WKP
 OGŁOSZENIA O PRACĘ
 O BIULETYNIE
minus CO TO JEST BIP
minus INSTRUKCJA OBSŁUGI
minus AKTY PRAWNE
minus REDAKCJA PORTALU
 Informacje
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
A A A


  DZIAŁANIE POIG 8.2 - ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 r. do Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 3 kwietnia br. W ramach Działania wpłynęło 376 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  179.157.043,87 zł. 

 

DZIAŁANIE POIG 6.1 - ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW

 Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 r. do Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 31 marca br.
W ramach Działania wpłynęło 305 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  2.875.917,68 zł.

 

DZIAŁANIE POIG 8.1 - ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW

  Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków do Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 5 marca br. W ramach Działania wpłynęły 822 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  492.081.370,17 PLN.

 

DZIAŁANIE POIG 8.1 - PRZEKROCZENIE ALOKACJI

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 marca br. wartość dofinansowania w złożonych wnioskach w ramach Działania 8.1 POIG przekroczyła poziom 130% środków w ramach alokacji przewidzianej dla I rundy aplikacyjnej. Z uwagi na powyższe wnioski będą przyjmowane do dnia 5 marca br. (włącznie).

 

NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA POIG 8.2 - ROK 2009

Informujemy, że w dniu 23 lutego 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach działania PO IG 8.2 - pierwsza runda aplikacyjna w roku 2009.  Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach PARP.
 
 

NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA POIG 8.1 - ROK 2009

Informujemy, że w dniu 16 lutego 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach działania PO IG 8.1 - pierwsza runda aplikacyjna w roku 2009.  Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach PARP.
 
 
 
STATUS WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA
 
Uprzejmie informujemy, że w dziale "Sprawy do załatwienia" głównego menu strony mogą Państwo monitorować aktualny status złożonych przez siebie wniosków o dofinansowanie w ramach programu POIG. Informacje o stanie realizacji Państwa projektów aktualizowane będą na bieżąco, począwszy od złożenia wniosku o udzielenie wsparcia aż do zakończenia realizacji umowy.
 
 
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA
zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 3 lipca 2008 r. we Wrocławiu:
 
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA (RPO) – unijne pieniądze na rozwój przedsiębiorstw.
 
Już wkrótce rusza Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013, a wraz z nim pojawią się interesujące możliwości pozyskania środków UE na inwestycje oraz zakup profesjonalnych usług doradczych. Warto już teraz zainwestować czas w poznanie najważniejszych dokumentów i procedur RPO. Na szkoleniu przedstawimy Państwu działania w ramach RPO adresowane do przedsiębiorców, omówimy procedury składania wniosków oraz zasady oceny dokumentacji, pokażemy Państwu również, jak wyglądają podstawowe dokumenty aplikacyjne. Podczas szkolenia wskażemy również, gdzie należy szukać informacji, które mogą być pomocne w procesie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Zapraszamy!
 
PROGRAM SZKOLENIA
10.00 - 10.15 Rejestracja i powitanie uczestników
10.15 – 11.45 Część I : Informacje o obszarach wsparcia i zasadach uczestnictwa w konkursach na poszczególne typy projektów.
Dotacje na inwestycje wspierające:
 • wdrażanie innowacji produktowych i procesowych,
 • wdrażanie technologii informacyjnych,
 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej,
 • zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu,
 • działalność uzdrowiskową w miejscowościach uzdrowiskowych,
 • rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata,
 • dostosowywanie działalności przedsiębiorstw do wymogów wynikających z prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska i zwiększania efektywności energetycznej.
Dotacje na doradztwo w zakresie:
 • wdrażania systemów zarządzania jakością, pozyskiwania zewnętrznego finansowania, opracowania strategii rozwoju,
 • B+R i innowacyjności - zgodnie z Dolnośląską Strategią Innowacji,
 • nawiązywania kontaktów gospodarczych - targi, misje.
11.45-12.15 Przerwa kawowa (lunch)
12.15-13.30 Część II: Podstawowe dokumenty aplikacyjne.
·         harmonogram naboru wniosków,
·         kwalifikowalność kosztów,
·         kryteria oceny projektów (omówienie punktacji za poszczególne elementy projektu),
·         wniosek o dofinansowanie
13.30-13.45 Przerwa kawowa
13.45-15.00 Podstawowe dokumenty aplikacyjne c.d.
 • biznes plan
 • umowa o dofinansowanie projektu, zobowiązania Beneficjenta
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona – o udziale zdecyduje kolejność zgłoszeń. Dokładne miejsce spotkania przekażemy Państwu najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 
Formularz zgłoszeniowy możliwy jest do pobrania na dole niniejszej strony.

 

 

PROMOTORZY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH
Z przyjemnością informujemy, że w biurze WARR SA można już skorzystać z usług Promotorów Projektów Innowacyjnych (PPI) w ramach działań:
4.2 „Stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa"
oraz
4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG).
Usługi Promotorów są dla przedsiębiorców bezpłatne.
Usługi Promotorów polegające na wydawaniu opinii nt. kwalifikowalności projektów do działań 4.2 i 4.4 POIG są skierowane do przedsiębiorców, którzy mają wątpliwości, czy koncepcja projektu jest zgodna z priorytetami programu i zasadami działania 4.2 lub 4.4 POIG, a w konsekwencji, czy zasadnym jest przygotowywanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej. Promotor sporządza opinię na podstawie zapisów w przedstawionym przez przedsiębiorcę wniosku o wsparcie, nie opiniuje natomiast biznes planu i innych załączników. Uzyskanie pozytywnej opinii Promotora oznacza możliwość rozpoczęcia ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu na własne ryzyko przedsiębiorcy.
Promotorzy będą dostępni w biurze WARR SA przy ul. Krupniczej 13:
 • w każdy pierwszy i drugi czwartek miesiąca w godzinach 10:00-14:00
 • w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 10:00-14:00
 • w każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach 10:00-15:00
Kontakt telefoniczny z Promotorami Projektów Innowacyjnych będzie możliwy w ww. terminach pod nr 0-71/ 79 70 400 wew. 134 oraz 0-71/ 79 70 400 wew. 203
Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem ww. opinii zapraszamy również do kontaktu z biurem WARR SA w celu umówienia terminu spotkania z Promotorem – nr tel. 0-71/ 79 70 400, e-mail: kdz@warr.pl

 

 

 

Pozyskanie dotacji UE na rozwój firmy nie jest trudne – niezbędne jest jednak posiadanie stosownej wiedzy! Z przyjemnością przekażemy Państwu tę wiedzę podczas szkolenia
„Wsparcie dla przedsiębiorczości – programy pomocowe
dla przedsiębiorców na 2008 rok”
w dniu 12 marca 2008 r. o godzinie 10.00
 
Szkolenie to będzie ważnym krokiem do pozyskania informacji pozwalających Państwu sprawnie poruszać się po drogach prowadzących do uzyskania bezzwrotnej pomocy unijnej przeznaczonej na rozwój Państwa firmy. Spotkanie będzie również okazją do zadania trenerowi indywidualnych pytań dotyczących kierunku rozwoju Państwa przedsiębiorstwa. Jesteśmy przekonani, że nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie udzielania informacji
na temat dostępnych funduszy UE oraz obsługi dotacji unijnych pozwoli nam na interesujące przekazanie Państwu praktycznej wiedzy gwarantującej skuteczne pozyskanie środków podnoszących Państwa konkurencyjność rynkową.
 
Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia i zasadami zgłaszania udziału
w ww. spotkaniu.
 
Na dole niniejszej strony znajdują się pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Program szkolenia
 
 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU NUMER SPORZL/2.3/A/3 O NABORZE WNIOSKÓW DO SPO RZL 2.3 a.

 

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca ogłasza konkurs numer SPORZL/2.3/A/3 na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.3 Rozwój kadr  nowoczesnej gospodarki, schemat A "Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr".

 Wnioski można składać do 17 maja 2006 r. do godz. 15.00.

 

 

 

 

 Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze wniosków.

  

 

 

 

 Informujemy, ze w związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16.09.2004 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPORZL 2004-2006 zmienione zostały zapisy wytycznych dla wnioskodawców oraz załączniki II i IV. Dokumenty są do pobrania na stronie http://www.parp.gov.pl/efs1.html

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 NOWE SZANSE NA WSPARCIE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 


Nowy okres programowania to ogromne możliwości rozwoju firmy. Jednak, aby je wykorzystać niezbędne jest posiadanie wiedzy o tym, jak efektywnie skorzystać z dotacji unijnych. Przekażemy Państwu tę wiedzę podczas szkolenia

„Nowe dotacje unijne – na co może liczyć przedsiębiorca

w okresie programowania 2007-2013”

w dniu 3 czerwca 2008 r. o godzinie 10.00

 

Szkolenie to pozwoli pozyskać informacje, dzięki którym łatwo będą mogli Państwo poruszać się po drogach prowadzących do uzyskania bezzwrotnej pomocy unijnej przeznaczonej na rozwój Państwa firmy. Spotkanie będzie również okazją do zadania trenerowi indywidualnych pytań dotyczących kierunku rozwoju Państwa przedsiębiorstwa. Jesteśmy przekonani, że nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie udzielania informacji na temat dostępnych funduszy UE oraz obsługi dotacji unijnych pozwoli nam na interesujące przekazanie Państwu praktycznej wiedzy gwarantującej skuteczne pozyskanie środków podnoszących Państwa konkurencyjność rynkową.

 

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia i zasadami zgłaszania udziału w ww. spotkaniu .


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dole niniejszej strony znajdują się pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Program szkolenia


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWE DOTACJE UE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW

 

SZKOLENIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS W RAMACH SPO RZL 2.3 A) I B)

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki schematy a i b, dostępną na stronie PARP. Informacje na temat bazy szkoleń znajdują się poniżej.

 

DZIAŁANIE POIG 8.1 - PRZEKROCZENIE ALOKACJI

Ilość odwiedzin: 22275
Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Juszko
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Juszko
Osoba, która wprowadzała dane: Jacek Nowak
Data wytworzenia informacji: 2006-03-20 09:24:03
Data udostępnienia informacji: 2006-03-20 09:24:03
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-07 14:13:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner